Hoge Raad: het woo-en van documenten

Cornelis van der Sluis 10-11-2023
0 reacties

Hoe noemen we de handeling van het opvragen van documenten op grond van de Woo? Blijft het Wobben of passen we het spraakgebruik aan?

De discussie lijkt beslecht: ik woo, jij woo’t, zij hebben ge-woo’d….

Menig journalist blijft in de krant spreken van ‘X (voorheen Twitter)’. Net zo moeilijk bleek het om sinds 1 mei 2022 afstand te nemen van ‘Wobben’ als we het hadden over het opvragen van informatie bij de overheid op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of inmiddels de Wet open overheid. Procureur-Generaal Pauwels bij de Hoge Raad spreekt van woo-en. Zie onder 3.3 in de zeer lezenswaardige bijlage bij enkele conclusies over de vraag of al openbare stukken (begrotingen) van overheidsorganisaties nog wel moeten worden ingebracht als processtukken in een bestuursrechtelijk geschil.

De inhoud

De PG meent dat toezending van een op de zaak betrekking hebbend stuk achterwege kan blijven, indien het stuk op een zodanige wijze openbaar is (gemaakt) dat daarmee is voldaan aan de strekking van art. 8:42 Awb. Dit is niet enkel aan de orde als het gaat om openbaar gemaakte stukken waarvoor een wettelijk vastgelegd openbaarmakingsregime geldt. De dienstdoende rechter moet in concrete gevallen altijd de ruimte voelen om erop toe te zien dat voldoende gevolg is gegeven aan het toezenden van de stukken.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen