Rechtbank Midden-Nederland: bedrijfsnamen ook emissiegegevens en dus openbaar

Cornelis van der Sluis 10-01-2023
0 reacties

Een wat oudere, maar pas laat bekend gemaakte uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland zet de lijn voort dat bedrijfsnamen niet snel meer geweigerd kunnen worden. Dit volgde ook uit onder meer uitspraken van de Raad van State, tenzij de toezichtsinformatie onjuist bleek (zie dit bericht).

Een wat oudere, maar pas laat bekend gemaakte uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland zet de lijn voort dat bedrijfsnamen niet snel meer geweigerd kunnen worden. Dit volgde ook uit onder meer uitspraken van de Raad van State, tenzij de toezichtsinformatie onjuist bleek (zie dit bericht). De rechtbank doet er een schepje bovenop door de informatie in dit geval als emissiegegevens aan te merken.

Emissiegegevens

Duidelijk was al eerder dat het begrip emissiegegevens ruim wordt opgevat. De locatiegegevens van bedrijven vallen er onder omstandigheden onder (zie dit bericht). En ook een rapport dat gaat over trillingen in de bodem, veroorzaakt door mensen, kan als zodanig worden aangemerkt (zie dit bericht).

De rechtbank Midden-Nederland stelt in de hier besproken uitspraak in voorlopige voorziening dat ook de bedrijfsnamen in dit kader emissiegegevens zijn. Dit komt doordat de rapporten waarin de namen zijn opgenomen milieu-informatie met betrekking tot emissies bevatten. De rapporten hebben beide betrekking op meststoffen (ongeboren mest gemengd met andere materialen) en de daaraan gekoppelde verplichtingen voor de bedrijven die hiermee werken. Van deze meststoffen is voorzienbaar dat deze in het milieu terecht komen. Nu het hier gaat om bedrijven die met deze meststoffen werken en die ter zake van de daaruit voorvloeiende milieuverplichtingen ook worden genoemd, zijn de namen van de bedrijven daarom milieu-informatie met betrekking tot emissie.

Dat gaat erg ver nu niet zozeer de naam van het bedrijf, maar meer de inhoud relevant lijkt voor het kunnen bepalen wat in het milieu kan worden geëmitteerd. De gevolgen zijn fors. Met de Woo is immers bepaald dat geen enkele uitzondering meer aan openbaarmaking van emissiegegevens in de weg kan staan. De namen moeten dus openbaar worden gemaakt. 

Overgangsrecht Wob naar Woo

Waarom toets de voorzieningenrechter overigens aan de Woo bij een besluit van voor de inwerkingtreding van de Woo? De voorziening wordt gevraagd hangende bezwaar. De beslissing op bezwaar zal worden genomen ná inwerkingtreding van de Woo. En dus toets de voorzieningenrechter aan de Woo. Meer over het overgangsrecht, zie dit blog.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen