Rechtbank Noord-Nederland: Woo echt anders dan Wob, onevenredige benadeling

Cornelis van der Sluis 05-04-2023
0 reacties

Bij een besluit van na 1 mei 2022 vormt niet meer de Wob, maar de Woo het kader (zie dit blog over het overgangsrecht). Het zelf herstellen van een besluit kan dus grote gevolgen hebben, zeker als een beroep op de onevenredige benadeling wordt gehandhaafd.

Bij een besluit van na 1 mei 2022 vormt niet meer de Wob, maar de Woo het kader (zie dit blog over het overgangsrecht). Het zelf herstellen van een besluit kan dus grote gevolgen hebben, zeker als een beroep op de onevenredige benadeling wordt gehandhaafd.

Onevenredige benadeling Woo ? Onevenredige benadeling Woo

Dat merkte ook hert college van B&W van de gemeente Midden-Drenthe. Want de wetgever heeft met die onevenredige benadeling echt iets in gang willen zetten. Die grond is nog meer bijzonder gemaakt – minder snel in te roepen. De rechtspraak werd al steeds kritischer onder de Wob, maar die lijn zal dus nog intensiever worden voortgezet.

De rechtbank Noord-Nederland laat dit in deze uitspraak mooi zien. De rechtbank wijst erop dat deze uitzondering alleen aan de orde kan zijn in een uitzonderlijk geval. De motiveringsplicht van deze uitzonderingsgrond is dus verzwaard. Dat een e-mail een fout bevat is dus onvoldoende. De rechtbank betrekt daar nog geeneens bij dat de Woo de verplichting kent om mededeling te doen van informatie die onjuist is of onvolledig (artikel 2.4, lid 5). Een fout in een document is dus eerder aanleiding om bij verstrekking daar nog op in te gaan en vormt in elk geval geen reden de informatie dan maar niet openbaar te maken!

Daarnaast ontbreekt het aan een toelichting over de wijze waarop belangen van derden door de vermeende fout zouden worden geschaad en waarom er sprake is van een uitzonderlijk geval. Het besluit gaat dan ook onderuit.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen