Rechtbank Midden-Nederland: de grenzen aan het verzoek

Cornelis van der Sluis 16-11-2022
0 reacties

Een belangrijke uitspraak voor de praktijk. Elk overheidsorgaan heeft er mee te maken, personen die veel vragen van het ambtelijk apparaat. Vragen is niet erg, overvragen soms wat ergerlijk.

In dit geval was een veeleisende inwoner kennelijk aanleiding om een coördinator aan te stellen voor betrokkene. Dat brengt betrokkene tot het doen van een Wob-verzoek naar alles dat wat de coördinator onder zich heeft.

Dat gaat te ver volgens de gemeente en de Rechtbank Midden-Nederland gaat er in deze uitspraak in mee. Alles vragen, terwijl het over een onbegrensd aantal onderwerpen gaat of kan gaan, daarvoor is de Wob niet bedoeld. En dus mocht het verzoek buiten behandeling worden gelaten. Voorafgaand daaraan dient de verzoeker wel in de gelegenheid te worden gesteld het verzoek nog te preciseren. Blijft dit uit, dan houdt het op.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen