Raad van State: Een voorlopige voorziening zonder doel of spoedeisend belang

Cornelis van der Sluis 14-12-2022
0 reacties

Het zit de oud burgemeester van Weert weer niet mee.

Na de nodige procedures in kort geding en bij de bestuursrechtelijke voorzieningenrechter (zie update), gaat het nu mis bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State. Kennelijk als de dood dat de werkomgeving wordt doorzocht bij het afhandelen van Woo-verzoeken, is de voorlopige voorziening erop gericht dit te voorkomen door eerdere besluiten en een uitspraak van de rechtbank te schorsen. De Raad van State is daar snel mee klaar. Een eerdere voorziening zag niet op het schorsen van het besluit en dus is de informatie al openbaar.

Ook de voorziening gericht op het opnieuw doorzoeken wordt niet toegekend. Dat moet in een andere procedure en zelfs waarschijnlijk op een feitelijke handeling. Geen spoedeisend belang en dus houdt het op. Te meer nu de andere procedure een eigen regime kent met eigen rechtsbeschermingsmogelijkheden.  Net als eerder bij de rechtbank heeft de oud burgemeester ook nu de dreiging die ontstaat bij openbaarmaking niet onderbouwd.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen