Bij een milieu-aangelegenheid een instantie te Wobben

Cornelis van der Sluis 18-01-2023
0 reacties

Bij milieu-informatie valt een rechtspersoon als sneller 'onder verantwoordelijkheid' van een bestuursorgaan

In nationaalrechtelijk verband is het inmiddels vaste rechtspraak dat er wel erg veel zeggenschap moet zijn vanuit de overheid wil informatie die berust bij een bedrijf, instelling of dienst ook onderwerp kunnen zijn van een Woo-verzoek. Bij milieu-informatie gelden soms andere kaders als het gaat om de Wob en de Woo. Onder de Woo een stuk minder omdat de wetgever één regeling voor alle soorten informatie wilde hebben (met wat mogelijke problemen tot gevolg, zie dit artikel).

Ruimer bereik bij milieu

Toch zien we met een uitspraak van de Raad van State over de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) dat die ‘milieu-context’ van belang kan zijn. Voor COVRA gelden enkele bijzonderheden:

  • het heeft als enige in Nederland de taak om al het radioactieve afval te verzamelen, te verwerken en op te slaan.
  • sinds 2002 is COVRA een staatsdeelneming.
  • alle aandelen zijn in handen van de Nederlandse Staat.
  • de minister van Financiën vervult voor de Staat de rol van aandeelhouder.
  • de minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het nationale beleid op het terrein van radioactief afval.
  • de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming houdt toezicht op de Kernenergiewetvergunning van COVRA.
COVRA dus te Woo-en

Er zijn nog al wat overheidsverbanden dus. Dat gevoegd bij de de reikwijdte van het Verdrag van Aarhus (met een ruime definitie van het begrip van ‘overheidsinstanties’). Gelet op rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. Er is sprake van:

  • een sterke onderlinge relatie met en afhankelijkheid van de overheid, aangezien COVRA een belangrijke schakel is in het nationale radioactief-afvalbeleid en daartoe in haar uitvoeringstaken exclusiviteit geniet.
  • de staat kan via haar aandeelhouderschap de directie benoemen, schorsen en ontslaan en goedkeuring verlenen bij investeringen e.d.

De Staat heeft dus beslissende invloed (doorslaggevende invloed is niet vereist). En dus is informatie bij COVRA ook op te vragen via de Wob en nu inmiddels Woo. Het gaat alleen om informatie die verband houdt met de openbare dienst die COVRA verricht.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen