Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding: eerste succesvolle bemiddeling

Cornelis van der Sluis 09-02-2023
0 reacties

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding bestaat nog geen jaar.

Toch kan zij al een eerste afgeronde bemiddeling (artikel 7.3) presenteren. Ten behoeve van de praktijk – en om te laten zien dat bemiddelen succesvol kan zijn – wordt het advies geanonimiseerd openbaar gemaakt.

Factoren die volgens het Adviescollege tot een succes hebben geleid zijn onder andere het (informele) contact en voorinzage onder geheimhouding. Een enkele opmerking in dat verband.

Direct overleg is wat de Woo op vele momenten al suggereert:

Contact is altijd goed. Al is het soms ook maar om samen af te spreken met welke zoektermen er gezocht moet worden. 

Voorinzage ligt wat lastiger wat mij betreft. Geheimhouding kan worden afgesproken uiteraard. Daarbij doen partijen er wel goed aan dit concreet vast te leggen. De verhouding tot de bij wet geregelde bijzondere toegang tot informatie die kan worden verschaft, maakt deze vorm wel wat ongrijpbaar. Zie bijvoorbeeld de toegang op grond van artikel 5.7. Die toegang wordt verschaft onder voorwaarden, bij besluit, en het niet naleven van die voorwaarden leidt tot een strafbaar feit. Dat zo formeel regelen bij wet, maakt een meer informele andere weg wat minder opportuun wellicht. Sowieso lijkt de optie van het bieden van voorinzage niet aan de orde als sprake is van derde belanghebbenden. Hun belang maakt dat de informatie niet zo maar kan worden gedeeld zou ik menen.

Goed om rekening mee te houden ook voor de praktijk. De klacht werd ingediend op 11 augustus. Een half jaar later is het proces afgerond. Al hangt de doorlooptijd natuurlijk sterk af van de kwestie en de opstelling van partijen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen