Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding pakt door met de bemiddeling

Cornelis van der Sluis 05-04-2023
0 reacties

Naast de rechter (zie dit bericht) is ook het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (terecht) kritisch op de eerste wijze van toepassen van de uitzondering “goed functioneren van de overheid”. Ook heeft het college veel oog voor de bijzondere rol van de journalist.

Naast de rechter (zie dit bericht) is ook het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (terecht) kritisch op de eerste wijze van toepassen van de uitzondering “goed functioneren van de overheid”. Ook heeft het college veel oog voor de bijzondere rol van de journalist.

Dit alles blijkt uit een tweede advies dat is gepubliceerd over een bemiddelingstraject. De klacht werd geuit door een journalist – die er ook al voor naar de rechtbank en de Raad van State was geweest (zie dit bericht) – over de aanpak van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van alle corona-gerelateerde Wob/Woo-verzoeken.

Het Adviescollege is helder:

  • We begrijpen dat het lastig en veel is,
  • maar we zien ook het belang van transparantie in zijn algemeenheid en de rol van de journalist daarbij in het bijzonder.
  • Hoezeer bijzondere omstandigheden een andere aanpak rechtvaardigen,
  • voorop blijft wel staan het belang van tijdige openbaarmaking en het ondersteunen van de journalist is zijn controlerende taak.

Dat vraagt dus van de overheid:

  • overleg over een voorgestane aanpak bij het afhandelen van verzoeken,
  • tijdige communicatie naar de verzoeker,
  • het uiteindelijk ook specifieker beoordelen van documenten en
  • echt meer werk maken van de nieuwe uitzondering “het goed functioneren van de overheid” (artikel 5.1, tweede lid, onder i).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen