Ook een richtsnoer in aantocht van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Cornelis van der Sluis 16-05-2023
0 reacties

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding heeft meerdere taken. Zo kan het ook komen met richtsnoeren voor de praktijk. Een eerste richtsnoer is in aantocht.

Geheimhouding bij toegang

Een belangrijke wijziging van de Woo ten opzichte van de Wob is dat bij wet is geregeld dat inzage kan worden verleend aan documenten aan specifieke personen. Daarmee is duidelijker gemaakt dat een nuance valt aan te brengen op het algemene principe “openbaar voor de één, is openbaar voor eenieder.” Dat is geregeld in hoofdstuk 5. Specifiek voor onderzoekers en journalisten is die mogelijkheid gegeven in artikel 5.7.

Dit alles vraagt wel om duidelijke afspraken over wat degene die de informatie mag inzien – die niet openbaar kan worden gemaakt voor eenieder vanwege belangen die zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid – er wel en niet mee mag doen. Dat vraagt ook iets qua afspraken over geheimhouding.

Om goed gefundeerd tot een richtsnoer te komen wendt ACOI zich tot de praktijk. Hiertoe is inmiddels een oproep gedaan via de eigen website. Welke ervaring heeft u met geheimhoudingsovereenkomsten e.d.? ACOI hoort het graag van u.

Advies en bemiddelen

Het geven van richtsnoeren is één van de taken die het ACOI heeft gekregen. De andere taken (omschreven in artikel 7.2) zijn divers. Onder andere op het terrein van het bemiddelen (zie dit advies en beluister deze podcast met lid van het adviescollege Caroline Koetsenruijter) en het gevraagd adviseren (over de chatberichten van o.a. de minister-president, zie dit bericht) liet ACOI zich al eerder horen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen