Facturen geen emissie-gegevens, uitleg van “andere concurrentiegevoelige” info

Cornelis van der Sluis 07-02-2024
0 reacties

Eerste beoordeling van de nieuwe uitzondering “andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens” en de vraag of sprake is van emissie-gegevens

Naast recent nog een uitspraak over de nieuwe uitzondering “goed functioneren” (zie dit bericht) dan nu een uitspraak over een andere nieuwe uitzondering “andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens” in deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Nieuwe uitzondering “concurrentiegevoelige informatie”

Het gaat om het niet-openbaar maken van tarieven en prijzen van door de gemeente Ede aan een derde partij geleverde biomassa. Die informatie wordt niet verstrekt met een beroep op het belang tot bescherming van andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, van de Woo). Een nieuwe – bij amendement ingevoegde – uitzondering ten opzichte van het aantal weigeringsgronden van de Wob, ingegeven door het verbijzonderen van de “onevenredige benadeling” als uitzondering in de Woo terwijl dit onder de Wob veelal subsidiair bescherming bood voor concurrentiegevoelige informatie die wellicht niet viel onder de restrictief uitgelegde “vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens” van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob die we nu terug vinden in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo.

Door de formulering van deze nieuwe uitzondering, is de restrictieve uitleg van het begrip bedrijfs- en fabricagegegevens wel relevant. Het moet dan gaan om gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden als bedrijfsgegevens worden aangemerkt. In zoverre – aldus de rechtbank – valt dus ook informatie over tarieven voor de levering van biomassa onder dit begrip en kan deze informatie geheim blijven.

Factuur ? informatie over emissies

Dat zou nog anders zijn als deze informatie als “informatie over emissies” kan worden aangemerkt. Ook nieuw onder de Woo is immers dat die informatie altijd openbaar wordt gemaakt. De rechtbank acht de onderhavige informatie – ondanks de ruime uitleg van dit begrip (zie o.a. dit bericht) – andere informatie dan informatie over emissies. Dit omdat het louter prijzen betreft. We kennen jurisprudentie waarbij dergelijke onderdelen toch soms ook wel delen in het lot van de overige informatie vanwege een mogelijk “samenhangend geheel” (zie dit bericht). De rechtbank ziet de prijzen in dit geval duidelijk anders.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen