“Alles over mij” een 5.5 Woo-verzoek?

Cornelis van der Sluis 12-04-2024
0 reacties

De introductie van nieuwe verzoeken (5.5 e.v. Woo) maakt dat het vragen om informatie op grond van de Woo niet zo maar betekent dat het een regulier (4.1) Woo-verzoek is. Het door het bestuursorgaan zelf omvormen tot een ander verzoek kan niet zo maar worden gedaan.

Van de vaste rechtspraak onder de Wob – noemt iemand de Wob dan is iets een Wob-verzoek (zie annotatie) – mag worden aangenomen dat die ook onder de Woo kan worden toegepast (zie eerder al dit bericht).Toch werd eerder ook al opgemerkt dat enkel het noemen van de grondslag onder de Woo niet altijd voldoende is. Met de Woo zijn namelijk ook bijzondere verzoeken geïntroduceerd. Over het 5.5-verzoek gaat deze uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Een mooie optie tot informatie

Dit nieuwe fenomeen dat de Woo heeft geïntroduceerd, de mogelijkheid van artikel 5.5 Woo, krijgt de laatste tijd de nodige aandacht. Het gaat dan dus om de mogelijkheid om informatie bij de overheid op te vragen over de persoon zelf, zonder dat het meteen openbaar wordt voor eenieder. Het gaat dan om het door de overheid aangelegde dossier over de persoon of informatie over die persoon die terug komt in een dossier over een andere aangelegenheid (zie dit bericht). De optie van artikel 5.5 vormt een mooie oplossing voor de behoefte van iemand om inzage te krijgen in informatie over zichzelf zonder dat met die actie openbaarheid voor eenieder dreigt of dat diegene allemaal zwarte bladzijden krijgt (omdat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan openbaarmaking in de weg wordt gesteld), een mooi alternatief dus.

Niet zelf te maken door het bestuursorgaan

Toch valt of staat de aard van het Woo-verzoek (4.1 – voor eenieder – of 5.5 – alleen voor verzoeker) wel met het oogmerk van de verzoeker en de woorden (en context) van het verzoek zelf. Het bestuursorgaan doet er dus goed aan om bij twijfel contact te zoeken. Een verzoek zomaar zelf aanmerken als een 5.5-verzoek kan dus niet zo leert de hier besproken uitspraak. Helemaal niet als het verzoek spreekt van het ‘openbaar maken’ van de informatie. Iets is dus niet automatisch een 5.5-verzoek als iemand informatie over zichzelf opvraagt.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen