Iemand ten onrechte (WOB-) misbruiker noemen leidt niet vanzelf tot schadevergoeding

Cornelis van der Sluis 26-05-2021
0 reacties

Zoals al vaker opgemerkt op deze site en elders is het stellen dat sprake is van misbruik van de Wob geen sinecure. Het behoeft een geheel van feiten en omstandigheden, zo leerde ook de Belastingdienst in een procedure tegen een oud-medewerker.

Ten onrechte was de oud-medewerker, die de Wob hanteerde om informatie te achterhalen (ten behoeve o.a. van een strafrechtelijke procedure), misbruik verweten.

Die onjuistheid vormt een opmaat voor een verzoek tot schadevergoeding. De vraag of aanleiding bestaat voor een vergoeding van immateriĆ«le schade bespreekt de Raad van State in de uitspraak over de band van  artikel 6:106, eerste lid, aanhef en onder b, van het Burgerlijk Wetboek. Duidelijk wordt dat het op de weg van appellant ligt om een oorzakelijk verband aannemelijk te maken tussen de onrechtmatige besluitvorming door en de door hem gestelde (door de strafprocedure en de uitkomst daarvan veroorzaakte) gezondheidsklachten. Lukt dat niet dan kan er geen vergoeding van schade die met de gezondheidsklachten zou samenhangen volgen. Een gekwetst gevoel door het besluit dat sprake zou zijn van misbruik is onvoldoende. Helemaal als het besluit ogenschijnlijk best zorgvuldig tot stand is gekomen, althans niet dermate grievend of diffamerend dat sprake kan zijn van een aantasting van de eer en goede naam.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen