Extern achterhalen van informatie (door LNV bij het RIVM)

Cornelis van der Sluis 17-12-2021
0 reacties

Van elders halen van informatie en beslissen op bezwaar

De uitspraak van de rechtbank eerder in deze kwestie (zie update) maakte al duidelijk – net als de nodige andere uitspraken overigens – dat bestuursorganen soms ook informatie van elders moeten halen. Dat gaat op voor documenten die behoren te berusten bij het aangezochte bestuursorgaan, maar er simpelweg niet meer zijn (het archief is niet op orde).

De minister was het niet eens met die uitspraak en probeerde met een voorlopige voorziening onder de opdracht van de rechtbank uit te komen. Tijdens de zitting over de voorlopige voorziening zegde de minister wel toe bepaalde controlebestanden bij het wel verstrekte document “Feitelijke reserveringsruimte vliegvelden onder PAS” op te halen bij het RIVM en te verstrekken.

De minister dacht dat daarmee de plicht om alsnog een nieuw besluit op bezwaar te nemen was komen te vervallen. Zo werkt het niet, aldus de Raad van State in deze uitspraak. De Raad van State moet zich weer uitspreken omdat LNV wel een bestand ter beschikking stelt, maar niet in een juist formaat aldus de verzoeker om informatie. Bovendien is nog altijd niet opnieuw beslist op bezwaar. Dat moet LNV nu alsnog doen, binnen vier weken.

Wet open overheid

Onder de Woo zijn de bestuursprocesrechtelijke aspecten – gewoon gevolg geven aan een uitspraak van de bestuursrechter – niet anders. Voor deze casus wel relevant is de in de Woo expliciet opgenomen opdracht om informatie van elders te halen via een vordering (zie artikel 4.2, lid 2). Daaraan kan zelfs de dreiging van een dwangsom worden verbonden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen