Bezwaarcommissie heeft de documenten nodig, rechtbank pakt door

Cornelis van der Sluis 23-08-2021
0 reacties

Integriteitsdossiers niet vanzelf geheim te houden.

Een jaar eerder maakte de Rechtbank Noord-Holland het al duidelijk (en eerder de Raad van State) (zie update), maar natuurlijk moet de bezwaarcommissie de documenten ontvangen waar het Wob-verzoek (en vervolgens dus het besluit en opvolgend bezwaar) op zien, aldus ook de Rechtbank Noord-Nederland in deze uitspraak.

Inhoudelijk gaat het om een zogeheten integriteitsonderzoek wegens een vastgoedtransactie van de wethouder. De bescherming van de persoonlijk levenssfeer van de ambtenaar kan niet leiden tot integraal niet openbaar maken van het rapport, aldus de rechtbank (zie eerder ook al de Raad van State over een dergelijk onderzoek met betrekking tot een ambtenaar). Het gaat immers voor een goed deel over het beroepsmatig functioneren, besluitvorming van het college en feiten. Ook het ongemotiveerd inroepen van onevenredige benadeling (dat vraagt echt meer, zo zagen we recent nog in een uitspraak van de Raad van State, zie update). De rechtbank pakt meteen door en oordeelt dat alles, behalve de zienswijze van de wethouder op het concept van het rapport, openbaar gemaakt moet worden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen