Tweede Kamer 12 januari 2021; Behandeling wijzigingswet van de Wet open overheid (II)

Cornelis van der Sluis 12-01-2021
0 reacties

En dan was daar de voortzetting van de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel. Het vervolg op 29 oktober 2020. Eerste indruk (nog altijd); die Woo die komt wel door de Tweede Kamer.

Alle indrukken en beoogde later ingekomen wijzigingen worden besproken tijdens de training op 4 februari. Nog 7 plekken beschikbaar.

Hieronder mijn verslag via Twitter. Hier de verslagen van de Tweede Kamer zelf.

WET OPEN OVERHEID | we gaan bijna beginnen. Onder deze tweet volgt mijn verslag

@bartsnels. begint met de beantwoording van de vragen van de TK-fracties. Begint met de voorgeschiedenis, de financiering, reikwijdte en bedrijfsgegevens, beslistermijnen en gemeenschappelijke regelingen..

Erkenning dat de kosten te hoog waren en genoeg vragen te stellen waren over de uitvoerbaarheid…

Het register was gebaseerd op een utopie dat alle documenten in beeld zijn… Ik merkte het al eerder op, o.a. hier op @BBnieuws : https://nkoo.nl/de-woo-en-het-probleem-van-een-register/

Na de aanpassingen liet de MKBA de betaalbaarheid zien, uitvoeringstoetsen moesten de uitvoerbaarheid verder aantonen. Kabinet vond het uitvoerbaar, uitvoeringstoetsen lieten dat zien en allerlei instanties (@AutoriteitFM@DNB_NL etc.) zijn gesproken.

De eerste keer #Ruttedoctrine, van Van Raak van de @SPnl en #ongekendonrecht. Dit is toch geen oplossing voor de daar geconstateerde gebreken? @bartsnels, nee, dit is geen oplossing voor de problematiek van 68 Grondwet (informatievoorziening aan de Kamer door het kabinet)

Wel gaat het over informatievoorziening aan de samenleving. Dus #ongekendonrecht is dus relevant. Vandaar ook de tweede Nota van wijziging: https://nkoo.nl/jurisprudentie/tweede-kamer-11-januari-2020-de-toeslagenaffaire-als-aanleiding-voor-een-oude-koe-de-informatiecommissaris/

En dus daarom de ‘reparatie’ van het verlies van de Informatiecommissaris, door de ombudsfunctie voor journalisten te beleggen bij het Adviescollege…

Van Raak van de @SPnlwil zeker wat veranderen (informatie is van de burger, journalisten, Kamerleden)… Indieners overwogen om te wachten op Kabinetsstandpunt als reactie op #ongekendonrecht? Kan het Adviescollege ook afdwingen dat de informatie komt?!

@bartsnelskabinetsreactie zal over veel meer gaan dan informatievoorziening aan de samenleving en persoonlijke beleidsopvattingen.

Oei, @bartsnelsnoemt de contactfunctionaris als vorm van dejuridisering. Ik ben bang dat men een bestuursorgaan creëert…. Dejuridisering….?

 

Over de bedrijfsgegevens,@bartsnelsheeft moeite met het amendement (https://nkoo.nl/jurisprudentie/tweede-kamer-12-januari-2021-de-kamer-wordt-wakker-de-amendementen-vliegen-je-om-de-oren/…) om weer een absolute weigeringsgrond ervan te maken. Zou niet passen gelet op internationale regelgeving! Hoezo dan, waar dan?

Link met AVG wordt wat vreemd…. Eerder zou je moeten denken aan absolute bescherming van bijzondere persoonsgegevens. Waarom dan niet ook bijzondere bedrijfsgegevens (let wel, het begrip wordt onder de Wob restrictief uitgelegd) absoluut beschermen. @Marksnoeren

vraag of sprake is van een verslechtering als het amendement van de VVD wordt doorgevoerd. Ja zou ik menen, want de onevenredige benadeling extra relatief gemaakt is en die weigeringsgrond is zeer relevant voor de bescherming van andere concurrentiegevoelige informatie!

 

@kathalijne

vraagt dus terecht door of sprake is van een verslechtering. Ten onrechte stelt

@bartsnels

dat sprake is van een voortzetting. Zie de combinatie met de onevenredige benadeling…

@Marksnoerenlegt het amendement uit. O.a. terughoudendheid voor het delen van informatie met de overheid.

@bartsnelsbenoemt terecht dat iedereen stelt openbaarheid is belangrijk, maar niet voor mij. Ziet dat ook bij @VNONCW010 @TNO_nieuwshad meer succes

#Beslistermijnen dan. Terecht genoemd dat een verdere inperking dan 4+2 weken was er de vorige keer niet. En bovendien vraagt de uitvoeringspraktijk echt om een bepaalde afhandelingsduur…

Terechte koppeling met de informatiehuishouding. Bemiddelingsmogelijkheid (amendement

 

@harryvdmolen) wordt omarmd, maar dan even een betere plek vinden. Zie hierover https://nkoo.nl/jurisprudentie/update-tweedekamer-18-november-2020-wettelijke-basis-voor-deelbesluiten-bij-omvangrijke-verzoeken/ 

mijn blogje is goed gelezen geloof ik ??

@svanweyenbergnu over de bestuurscultuur. Hoopt toch op steun vanuit wetgeving voor een cultuurverandering. Met name ook ter ondersteuning van het op orde krijgen van de informatiehuishouding…

@harryvdmolenen de persoonlijke beleidsopvattingen krijgen nu de aandacht (zie over dat amendement https://nkoo.nl/jurisprudentie/update-tweede-kamer-18-november-2020-persoonlijke-beleidsopvattingen-eerder-openbaar-met-de-wet-open-overheid/…).

de initiatiefnemers steunen beide amendementen van @harryvdmolen dus…

De wet wordt verkeerd uitgelegd als gesteld wordt dat alles na 5 jaar openbaar wordt. Is verduidelijkt. Maar stond er al prima. Al kan je je afvragen of de verloop van tijd sowieso standaard iets kan of moet betekenen…

Het weghalen van de plicht om beschikkingen actief openbaar te maken volgen de initiatiefnemers niet. De uitgebreide lijst ziet men kennelijk niet als een bijdrage aan de onduidelijkheid voor de praktijk… 21 categorieen is best te doen?!

 

Nu het meerjarenplan en het register. Pijnlijk om het register te moeten laten vallen. Pas na vaststellen in de TK dus het inzicht dat het een utopie was (gelet op de stand van de informatiehuishouding). Nu dus maar het meerjarenplan…

 

Oplossing (volgens de initiatiefnemers) met : 1) eisen qua concreetheid van het plan. 2) PLOOI (doorzoekbaar platform van @MinBZK 3) stip op de horizon, straks meer actief openbaar dan wat 3.3. noemt (https://nkoo.nl/woo/artikel-3-3-actieve-openbaarmaking-van-categorieen-informatie/…)

@harryvdmolen wijst erop, toch weer soort van register in het centrale punt dat de minister moet gaan maken.

@svanweyenberg dat register komt er echt nog wel (o ja?!), maar dat is dit niet. Alleen dat wat nu straks al actief openbaar moet.

 

@svanweyenberg blij met alle steun van alle overheden (vergeet even het hand op houden ?? https://nkoo.nl/totstandkoming-van-de-wet-open-overheid-lobbyen-werkt-en-niet-iedereen-is-gelijk-voor-de-woo/…) en journalisten e.d.

 

@Snellervraagt naar de doorontwikkeling PLOOI… Nu wat spraakverwarring met

@svanweyenberg Passief openbaar te maken stukken zullen ook via PLOOI actief openbaar worden zou ik menen, staan immers ook in artikel 3.3!

 

@svanweyenberg over de rol van het Adviescollege en de ombudsfunctie. Het advies is niet bindend (vergelijk met het advies van de bezwaarcommissie en dan nog eens gezag wat een ombudsman (mogelijk) toekomt)

 

Kijk @kathalijne vraagt terecht voor wie staat dit open (maar verschuift de vraag naar de verhouding met de ombudsman). Belangrijker, waarom alleen voor journo’s e.d. en niet voor anderen?! Want nu is de Woo niet voor eenieder gelijk https://nkoo.nl/totstandkoming-van-de-wet-open-overheid-lobbyen-werkt-en-niet-iedereen-is-gelijk-voor-de-woo/

 

@svanweyenberg

erkent dat er nog veel open eindjes zijn, zoals de middelen voor de wet.

 

@Sneller – status van het advies. Is dit openbaar e.d.? Ook zo’n open eindje als ik het antwoord van @svanweyenberg goed begrijp…

@Marksnoeren over het Adviescollege; eindelijk voor wie en wanneer?

@svanweyenberguitgebreid nu al naar NGO’s. Moeten we uitwerken kennelijk. Niet individueel getroffenen. Weer link naar #ongekendonrecht. Daar gaat het mis. Want daaruit blijkt toch ook (juist) dat gedupeerden ..

achter het net visten qua informatievoorziening (nog los even van de TK)?!

 

@Marksnoeren over de middelen…. Komt @MinBZKnog op terug waarschijnlijk…

 

@kathalijnewijst terecht op minder kosten bij standaardisering. Daar hint artikel 3.3a al op natuurlijk… https://nkoo.nl/woo/artikel-3-3a-actieve-openbaarmaking-in-de-vorm-van-overzichten/

Weer de hoop van @svanweyenberg dat meer actief openbaar tot minder passief openbaar en dus procedures leidt. Ik heb daar sterke twijfels bij. Zie eerder al dit artikel over de ‘oude Woo’ https://nkoo.nl/jurisprudentie/van-der-sluis-in-tijdschrift-voor-constitutioneel-recht-de-wet-open-overheid-besproken/

 

@svanweyenberg voor DNB en AFM overgangstermijn en bepaalde zaken DNB vallen er buiten. Voor @NPOpolitiek heeft pech want de uitzondering onder de Wob komt niet meer terug en nu wordt gedaan alsof er niets bijzonders gebeurt…

 

Nu dan @MinBZK ook voor openbaarheid! Wie had dat gedacht ;-). Ook voor de Woo boven de Wob. Met name wegens de actieve openbaarheid… Voor passieve openbaarheid is de Wob prima.

 

Maar de Woo biedt dezelfde opties hoor, alleen geen lijstje van wat actief openbaar moet. Maar hebben we echt zo’n artikel 3.3 nodig?!  https://nkoo.nl/woo/artikel-3-3-actieve-openbaarmaking-van-categorieen-informatie/

 

Kabinet is positief over open overheid. Hoelang duurt het voor #Ruttedoctrine wordt genoemd?….

 

@MinBZK vindt het ook terecht dat alle beschikkingen (muv een hele lijst aan uitzonderingen) actief openbaar moeten worden gemaakt. Ook positief is de fasering en overgangsperiode die wordt gegund (zie o.a. https://nkoo.nl/woo/artikel-10-2-overgangsbepaling-actieve-openbaarmaking/…)

 

Iedereen op PLOOI.@MinBZK is er erg blij mee dat iedereen er aan mee zal moeten gaan doen. Alle andere overheden ook?

 

@harryvdmolen vraagt naar PLOOI. Is het echt zo makkelijk om alles hierop te ontsluiten? Ja hoor aldus

@MinBZK. Het wordt groter dan eerder voorzien, maar dat kan prima. Zeker met de verwijsindex volgt een ‘register-light’ (mijn term)

 

Actieve voorlichting, er komen opleidingen e.d. Die is er al he ?? https://nkoo.nl/trainingen/default.aspx

 

De geldvraag nu. @MinBZK voorjaarsnota wordt het moment voor de geldvraag. Over de brief van de Koepels (

@VNGemeenten e.d.). Het gesprek wordt gevoerd. Toezeggingen e.d. worden niet gedaan.

 

Over de informatiehuishouding: niet in voldoende mate op orde…. to say it mildly zou ik zeggen….

 

Over het Adviescollege… ook journalisten wellicht vertegenwoordigd in het gremium.

 

over de persoonlijke beleidsopvattingen stelt@MinBZK – niet helemaal juist maar ik snap het punt – iets sneller zal door de definiëring tot openbaarmaking moeten worden overgegaan. Toch blijft er met artikel 5.2 nog erg veel hetzelfde: https://nkoo.nl/woo/artikel-5-2-persoonlijke-beleidsopvattingen/

 

Over het spanningsveld – meer openbaar maar ook belang van vertrouwelijke advisering…. (ook het punt van discussie bij de #Ruttedoctrine). Terecht stelt @MinBZK altijd een afweging nodig. @harryvdmolen maakt met het amendement ook een afweging mogelijk

 

maar draait het startpunt om.

 

Van Raak @SPnl over sms-jes en appjes. Die kan je nu sowieso al opvragen (met dank aan ondergetekende en

@HBuijing). Straks inderdaad ook!

 

amendementen: opsplitsen in termijnen kan nu ook al aldus @Minbzk , dat merkte ik ook al op ja

 

over de bedrijfsgegevens meent @MinBZK dat de relatieve aard van de weigeringsgrond prima bescherming vormt.

 

documenten van na ontvangst van het verzoek acht @MinBZK vooral vanuit praktisch oogpunt niet wenselijk. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Vastleggen en behouden (!) en dan snel beoordelen… Een nieuw verzoek is zo gedaan!

 

@harryvdmolen dan nu (met baard!). Wijst op de complexiteit van de wet. Terecht want het is best een gedoe geworden. Je bent welkom op 4 februari hoor… https://nkoo.nl/trainingen/default.aspx

 

Hoort graag nog wat meer over PLOOI. En over verhouding tot #ongekendonrecht

 

@kathalijne dan. Krijgt AVG gevoel. Allerlei verplichtingen die al bestonden, nu pas duidelijk dat er aan moet worden voldaan. Ligt hier iets genuanceerder natuurlijk, maar de vergelijking kan gemaakt. Ook blij met #PLOOI (het wordt zo bijna de oplossing voor al uw problemen)

Hint op een wedstrijdje openbaarheid. Zou dat helpen bij de cultuurverandering?!

Nu dan @attjekuiken: goed blijvend evalueren en controleren. Werkt het echt en werkt het goed?! Vraagt ook om kritische zelfreflectie hierin… Pleit voor durven uiten van knullige persoonlijke beleidsopvattingen.. Dus, toch meer geheimhouding of niet zo moeilijk doen en id open?

Van Raak @SPnl alle informatie is niet van de ambtenaar maar van eenieder… Woo is beter dan (oude) Wob. Vond toch ook de eerste Woo onuitvoerbaar (wilde in oktober nog terug naar de eerste Woo)…

@Marksnoeren nu. Nog genoeg vragen die resteren voor de @VVD

@Sneller van @D66 dan nu. Blij met het upgraden van het Adviescollege en met de verwijsindex…. Iets meer regels voor het college zijn wel wenselijk. Evenals blijvende aandacht van de @2eKamertweets

Tweede termijn is klaar. En we gaan meteen door…..

@bartsnels belang van goede evaluatie e.d. Qua kosten, decentrale overheden, uitvoering, Adviescollege etc.

ziet beweging bij @VVD en @cdavandaag (eerder tegen)… (mag het hopen gegeven het feit dat het wijzigingswetsvoorstel een uitkomst is van onderhandelen met het kabinet)

@svanweyenberg Adviescollege wordt belangrijk bij de uitvoering (werkt het, werkt het meerjarenplan). Cultuurverandering leidt tot openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen, dat is kennelijk toch de insteek.

@minbzk nu nog met enkele antwoorden nog. Mooie woorden van mevrouw @khadijaArib voor de initiatiefnemers. Stemmen volgt later (waarschijnlijk volgende week)!

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen