Rechtbank Noord-Nederland 12 juli 2022; Vertrokken medewerker en gebrekkig archiveren, pech voor de

Cornelis van der Sluis 18-07-2022
0 reacties

Veelvuldig, zeker de laatste tijd sinds Nokia-gate (zie dit item van Nieuwsuur o.a.), een punt van discussie. Wat te doen met documenten die er wel zouden moeten zijn, maar niet meer beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld e-mails van een medewerker die uit dienst is en die kennelijk niet goed archiveerde.

Veelvuldig, zeker de laatste tijd sinds Nokia-gate (zie dit item van Nieuwsuur o.a.), een punt van discussie. Wat te doen met documenten die er wel zouden moeten zijn, maar niet meer beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld e-mails van een medewerker die uit dienst is en die kennelijk niet goed archiveerde. Dan houdt het, vaste rechtspraak en de Rechtbank Noord-Nederland bevestigt dit nog maar eens, voor de Wob (en de Woo) helaas op. Te meer als de ICT-afdeling kan bevestigen dat e-mailboxen en back-ups een jaar na uitdiensttreding volledig worden verwijderd en dus niet meer raadpleegbaar zijn. Eventuele niet naleving van de Archiefwet laat een en ander onverlet.

Hoewel storend en weinig vertrouwenwekkend is de uitkomst wel logisch. Of dit anders wordt met de zorgplicht van artikel 2.4, eerste lid, van de Woo valt te betwijfelen. Uiteraard is duidelijker verankerd dat documenten na ontvangst van een Woo-verzoek niet mogen worden vernietigd (artikel 4.1a), maar daar houdt het in concreto in Woo-verband ook wel op.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen