Rechtbank Overijssel 26 oktober 2022; Van concepten en persoonlijke beleidsopvattingen

Cornelis van der Sluis 01-11-2022
0 reacties

De vuurwerkramp in o.a. Enschede leverde al de nodige Wob-jurisprudentie op (zie bijv. deze annotatie). Ook deze uitspraak van de Rechtbank Overijssel is interessant te noemen en een update waard.

De vuurwerkramp in o.a. Enschede leverde al de nodige Wob-jurisprudentie op (zie bijv. deze annotatie). Ook deze uitspraak van de Rechtbank Overijssel is interessant te noemen en een update waard.

Concepten

Niet zozeer vanwege het feit dat ook deze rechtbank oordeelt dat concepten gewoon beoordeeld moeten worden. Het begint inmiddels gênant te worden hoe vaak het rijk dit jaar op de vingers is getikt voor het klakkeloos stellen dat concepten nooit openbaar gemaakt hoeven te worden (zie bijv. deze update). Het begon allemaal met die vermaledijde rijksbrede instructie (zie deze column op Binnenlands Bestuur). Tijd om die eens aan te passen en behandelaars van Woo-verzoeken op een anders spoor te zetten.

Gelukkig viel de minister in deze kwestie niet in de val dat het vermelden van ‘vertrouwelijk’ bij een document evenzo direct zou moeten leiden tot het niet openbaar maken van dat document.

Verslagen ministerraad

Bijzonder is dat de verslagen van de ministerraad niet verstrekt worden met een beroep op de onevenredige benadeling gelet op de ‘eenheid van het kabinetsbeleid’. Eerder zagen we dat dergelijke notulen ook geweigerd werden met een beroep op artikel 11 Wob (intern beraad, zie deze uitspraak). Onder de Woo is onevenredige benadeling natuurlijk extra bijzonder gemaakt (en dus minder snel in te roepen). Veelal zien we dan een beroep op ‘het goed functioneren van de overheid’ ervoor in de plaats komen (zie artikel 5.1, lid 2 onder i). Onder de Woo heeft het aspect tijdsverloop natuurlijk een specifieke plek gekregen bij de belangenafweging (artikel 5.3). Toch  is er ook hier aandacht aan besteed. Dus of het tot een andere uitkomst zou leiden is zeer de vraag.

Persoonlijke beleidsopvattingen geanonimiseerd openbaar

Net als bij de kwestie waar de annotatie eerder genoemd in deze update op zag, nekt de minister ook in deze kwestie dat geen toepassing is gegeven aan de bevoegdheid om persoonlijke beleidsopvattingen geanonimiseerd openbaar te maken. Een verplichting die onder de Woo natuurlijk nog meer wordt opgedrongen (artikel 5.2 lid 2 en 3).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen