AVG-verzoek tot inzage is geen verzoek tot verstrekken bestuurlijke documenten

Cornelis van der Sluis 03-03-2021
0 reacties

De samenhang van Wob en AVG leidt in de praktijk soms tot de nodige vragen.

Vandaar ook in juni weer een webinar hierover. De vraag wanneer iets een Wob-verzoek is en wanneer iets anders, komt ook vaak op als iets toch ook echt een verzoek tot inzage op grond van de AVG lijkt. Bij het noemen van de Wob is inmiddels duidelijk dat ondanks die AVG-weg, de Wob het kader vormt tenzij omstandigheden (zoals het overleg met verzoeker) duidelijk maken dat de AVG toch de ingang zou moeten zijn (gelet ook op alle daarbij behorende waarborgen) (zie de preciseringsuitspraak in 2020 nog maar eens).

Inzageverzoek AVG

Is het evident een AVG-inzage verzoek dan speelt nog weleens de vraag waar dat verzoek op kan zien (zie eerder ook al deze update). Verzoeker denkt nog weleens (geïnspireerd door de Wob waarschijnlijk) dat het ook kan leiden tot het verkrijgen van alle documenten (met daarin zijn persoonsgegevens). De Raad van State maakt weer eens duidelijk in deze uitspraak dat de AVG niet op die manier werkt.

Artikel 15 van de AVG heeft niet tot doel de toegang tot bestuurlijke documenten te verzekeren. Daarvoor kan een Wob-verzoek worden ingediend. De verplichting een ‘kopie van de persoonsgegevens’ te verstrekken op grond van artikel 15, derde lid, van de AVG, betekent dus niet dat een bestuursorgaan verplicht is een kopie te verstrekken van de documenten waarin die persoonsgegevens voorkomen. Een bestuursorgaan mag dat doen, maar het mag ook voor een andere vorm kiezen. Zolang de verzoeker maar op de hoogte is gesteld van de verwerkingen en in staat is gesteld om de juistheid van de ten aanzien van hem verwerkte persoonsgegevens alsmede de rechtmatigheid van die verwerkingen te controleren.

Oplossing van de Wet open overheid

Overigens zal de Wet open overheid nog een ingang geven tot het eigen dossier zonder dat het gelijk voor een ieder openbaar wordt en zonder dat men tegen de belemmeringen van de AVG (niet krijgen van alle documenten) aan hoeft te lopen. Zie artikel 5.5 van de Wet open overheid.

Zoek en maak duidelijk op welke wijze dit is gedaan

Belangrijke les voor de praktijk ook nog (zie onder 7.3): maak duidelijk in je besluit op welke wijze je hebt gezocht. Je kunt onduidelijkheid daarover wegnemen ter zitting. Dan moet je alleen wel ter zitting verschijnen…

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen