Update Rechtbank Noord-Nederland 18 februari 2020; Een Wob-besluit met of zonder inventarislijst?

Cornelis van der Sluis 04-03-2020
0 reacties

Hoe maakt een bestuursorgaan nu duidelijk in het Wob-besluit welke documenten onder het bereik van het verzoek en dus ook het besluit vallen? Deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland maakt duidelijk dat het werken met een inventarislijst geen vereiste is (volgens de rechtbank).

Hoe maakt een bestuursorgaan nu duidelijk in het Wob-besluit welke documenten onder het bereik van het verzoek en dus ook het besluit vallen? Deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland maakt duidelijk dat het werken met een inventarislijst geen vereiste is (volgens de rechtbank). De rechtbank maakt duidelijk dat de Wob niet verplicht tot het verstrekken van inventarisatielijsten. Wel moet uiteraard sprake zijn van een deugdelijke motivering. Bovendien moet het bestuursorgaan bij de voorbereiding van het besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Dus moet uit het besluit volgen de hoeveelheid én de aard van de geweigerde documenten inzichtelijk te maken.

Dat maakt dus dat een inventarislijst geen verplichting is, maar wel handig. Zo kan het rechtvaardigen dat soms iets meer is gelakt dan nodig (zie deze uitspraak). En een lijst kan ook helpen bij de wijze van het motiveren van het besluit (zie deze uitspraak). Uiteraard kan – zo kan de rechtbank-uitspraak worden gelezen – ook in het besluit zelf het nodige worden opgenomen waaruit de hoeveelheid en de aard van de documenten blijkt.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen