Update Raad van State 16 oktober 2019; Over tulpen en bedrijfsgegevens en milieu-informatie en gelde

Cornelis van der Sluis 16-10-2019
0 reacties

Vandaag maakt de Raad van State in deze uitspraak ook duidelijk wat bedrijfs- en fabricagegegevens (zie artikel 10 Wob) zijn als het om tulpen gaat.

Vandaag maakt de Raad van State in deze uitspraak ook duidelijk wat bedrijfs- en fabricagegegevens (zie artikel 10 Wob) zijn als het om tulpen gaat. De namen van de bollenrassen (kolom cultivars), de partij-aanduiding of code, de referentie- of herkomstnummers en de keuringsresultaten van 26 contracttelers nu deze informatie inzicht biedt in de bedrijfsvoering, prijsvorming, specifieke marktgegevens of ontwikkeling van nieuwe soorten. De identiteit van de leveranciers en afnemers kan bekend worden door deze gegevens onderling of met openbare gegevens te combineren. En die gegevens zijn weer relevant in het kader van de concurrentieverhoudingen. De vertrouwelijke aard van de verstrekking volgt onder meer uit de toezichtsverhouding tussen de ondernemingen en het bestuursorgaan in kwestie.

Vervolgens maakt de Raad van state ook duidelijk dat zij de keuringsresultaten als milieu-informatie aanmerkt nu deze betrekking hebben op de toestand van elementen van het milieu, omdat het resultaten zijn van keuringen aan vereisten uit (onder meer) Richtlijn 98/56 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (PB 1998 L 226). De vereisten, die onder andere zien op het vrij zijn van schadelijke organismen, zijn mede gesteld ter bescherming van deze elementen. Omliggende informatie deelt in het lot nu deze onlosmakelijk verbonden zijn met de keuringsresultaten die wel milieugegevens zijn. Openbaarmaking van de keuringsresultaten is weinig effectief als deze niet gerelateerd kunnen worden aan deze andere gegevens. Daarom moeten de andere gegevens dan de keuringsresultaten in dit geval ook worden aangemerkt als milieu-informatie.

Toch mag de informatie vertrouwelijk blijven. Dit zit hem vooral in de grote gevolgen voor de telers bij openbaarheid van de informatie en de bijzondere processen van het ontwikkelen van een bloembollenras. Dat proces is tijdrovend en leidt pas tot een alleenrecht op de verhandeling van zaad na verloop van tijd. De informatie over de ontwikkeling van het bloembollenras is dus heel interessant voor een concurrent. Dat is niet anders als de ontwikkeling mislukt, de concurrent weet dan in welke richting de teler zoekt. Deze kan dan ook zijn eigen focus daarop aanpassen. Openbaarmaking van de keuringsresultaten in combinatie met de andere gegevens leidt dus tot daadwerkelijke (aanzienlijke) schade aan de 26 telers waar het hier om gaat.

De uitspraak laat ook mooi zien welke redelijke termijn voor het afhandeling van een Wob-verzoek heeft te gelden (in beginsel vier jaar) en wat de financiƫle consequenties kunnen zijn bij een overschrijding van die termijn.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen