Raad van State 28 april 2021; Meer verstrekken dan verzocht? Dat kan prima

Cornelis van der Sluis 29-04-2021
0 reacties

Het belang van het scherp lezen van het Wob-verzoek (wat vraagt iemand nu precies) komt vooral in beeld als de verzoeker stelt dat het verzoek te beperkt is opgevat (meer o.a. in deze podcast en deze annotatie).

Het belang van het scherp lezen van het Wob-verzoek (wat vraagt iemand nu precies) komt vooral in beeld als de verzoeker stelt dat het verzoek te beperkt is opgevat (meer o.a. in deze podcast en deze annotatie). Maar evenzo kan een belanghebbende natuurlijk van mening zijn dat het verzoek te ruim is opgevat (en hij zodoende wordt benadeeld). Over dat laatste buigt de Raad van State zich in deze uitspraak.

Uitkomst: dat ‘ruimer gaan’ dan verzoeker beoogt, is geen probleem. Kennelijk wordt een deel van het besluit op het verzoek dan immers een besluit tot actieve openbaarmaking (op grond van artikel 8). De Raad van State merkt hierbij (ogenschijnlijk voor het eerst) op dat verzoeken niet restrictief mogen worden uitgelegd. Die opmerking lijkt niet echt nodig om tot de conclusie te komen dat meer doen dan de verzoeker vraagt, uiteraard vrij staat. Er is altijd een bevoegdheid tot actieve openbaarmaking. Straks onder de Woo zelfs een plicht (artikel 3.3).

De opdracht in artikel 3, vierde lid, om behulpzaam te zijn bij het scherpen van het verzoek is dus echt alleen iets tussen bestuursorgaan en verzoeker. Een eventuele belanghebbende heeft daarbij geen rol.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen