Raad van State 2 juni 2021; benadeling alleen is onvoldoende

Cornelis van der Sluis 02-06-2021
0 reacties

In Amsterdam is er veel te doen over erfpacht.

Anders dan de rechtbank oordeelt de Raad van State in een uitspraak van 2 juni dat bepaalde instructies aan taxateurs en bijkomende documenten beter beoordeeld moeten worden omdat de ingeroepen benadeling geenszins overtuigend vast staat, laat staan onevenredig zou zijn. De Raad van State bevestigt de lijn dat het inroepen van de meest algemene uitzonderingsgrond (10, tweede lid, aanhef en onder g) alleen kan met een concrete en overtuigende motivering. Die geeft de gemeente Amsterdam (en de rechtbank Amsterdam) duidelijk niet. Verwijzingen naar mogelijke gevolgen voor het werk van taxateurs of (toekomstige) civiele procedures zijn onvoldoende.

Bijzonder nog, kennelijk bevat een interne notitie geen zelfstandige onderdelen en kan het besluit dan ook alleen een ‘alles of niets’ inhouden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen