Eerste wijziging van de Woo aanstaande

Cornelis van der Sluis 06-12-2022
0 reacties

In de eerste editie van het artikelsgewijze commentaar op de Wet open overheid werd al opgemerkt dat de waterschappen ontbreken in artikel 5.2 lid 3 van de Woo en dat dit niet persé logisch is.

Na aanvaarding van de Woo wijzigingswet verscheen de eerste editie van het artikelsgewijze commentaar op de Wet open overheid. Daarbij werd ook stilgestaan bij artikel 5.2 van de Woo. Bij het derde lid werd opgemerkt dat bijzonder is dat het Rijk, provincies en gemeenten wel over moeten gaan tot anoniem openbaar maken maar waterschappen bijvoorbeeld niet (zie over het amendement waarmee dit werd geregeld deze update). Op vragen van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Woo in dat kader, volgde een toezegging van de minister van BZK dat bij een eerstvolgende aangelegenheid de Woo op dit onderdeel wordt aangevuld (zie ook de meer recente artikelsgewijze toelichting).

Die eerstvolgende aangelegenheid doet zich in 2023 voor, zo leert een recente brief van de minister. Dan volgt immers kennelijk een verzamelwet BZK.  De waterschappen zijn gewaarschuwd.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen