Raad van State 19 januari 2022; Alle locatiegegevens PAS-melders openbaar

Cornelis van der Sluis 19-01-2022
0 reacties

Nadat 2021 begon met een uitspraak dat locatiegegevens ook emissiegegevens zijn (een emissie heeft een bron en de bron heeft een locatie en dus is de locatie ook informatie over emissies) (zie update) deed de minister van LNV nog zijn best om enkele privacygevoelige informatie van de...

Nadat 2021 begon met een uitspraak dat locatiegegevens ook emissiegegevens zijn (een emissie heeft een bron en de bron heeft een locatie en dus is de locatie ook informatie over emissies) (zie update) deed de minister van LNV nog zijn best om enkele privacygevoelige informatie van de PAS-melders geheim te houden. De rechtbank Noord-Nederland kon zich daar, zwak uitgedrukt, niet echt in vinden (zie update). De Raad van State is het met de Rechtbank eens, aldus deze uitspraak.

Duidelijk wordt dat indien het locatiegegeven bestaat uit het adres van de natuurlijke of rechtspersoon voor wie de melding is gedaan, dit adres alleen milieu-informatie is als het adres gelijk is aan de locatie van de activiteiten waarvoor de melding is gedaan. Dat betekent dus niet, aldus de Raad van State, dat bedrijfsadresgegevens niet onder locatiegegevens vallen, omdat de bedrijfswoning van de agrariƫr niet de locatie van de stikstofemissie is. Het locatiegegeven is alleen geen milieu-informatie als het adres van de PAS-melder niet gelijk is aan het locatieadres van de (bedrijfs)activiteiten.

Blijft overigens vooralsnog nog altijd overeind dat een eventueel beroep op het voorkomen van sabotage aan de orde kan zijn (zie deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland).

Wet open overheid

Per 1 mei zal deze informatie altijd op verzoek moeten worden verstrekt. Emissiegegevens kunnen dan immers niet meer worden geweigerd (zie artikel 5.1, lid 7).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen