Rechtbank Rotterdam 24 december 2021; Beroep niet-tijdig, extra hoge dwangsom wegens gebleken weiger

Cornelis van der Sluis 30-12-2021
0 reacties

In 2021 is het veelvuldig gegaan over te laat besluiten op verzoeken n de beoordeling door de rechter (zie dit blog, dit overzicht van de zomer-rechtspraak en deze update over de VWS-corona-verzoeken aanpak).

In 2021 is het veelvuldig gegaan over te laat besluiten op verzoeken n de beoordeling door de rechter (zie dit blog, dit overzicht van de zomer-rechtspraak en deze update over de VWS-corona-verzoeken aanpak). Deze laatste rechtspraak bracht de voorzieningenrechter van de Afdeling laatst nog tot de uitspraak dat VWS nog eens tot 1 april 2022 heeft om te beslissen op een Wob-verzoek van augustus 2020! Toch bijna niet meer uit te leggen voor hen die om informatie vragen en in de Wob een termijn zien van twee keer vier weken (artikel 6 Wob).

Hoe dat ook zij, het gaat bij deze thematiek om het spanningsveld tussen tijdig en zorgvuldig beslissen: wat kan worden gevraagd van het bestuursorgaan en ook van degene die op de informatie zit te wachten? De rechter velt uiteindelijk een oordeel en houdt daarbij rekening met alle omstandigheden van het geval. Daarbij wordt een extra termijn gegund en een dwangsom gekoppeld aan het uiteindelijk niet halen van die extra termijn.

De Rechtbank Rotterdam was het dralen (of beter gezegd misschien, gewoon niks doen) van de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid uiteindelijk zat en week af van de landelijke richtlijnen (zie uitspraak). Beslist moet zijn binnen twee weken na de uitspraak en een extra hoge dwangsom wordt opgelegd als deze termijn niet wordt gehaald.

Een mooi kerstcadeautje voor betrokkene wellicht.  Al moest betrokkene wel erg lang wachten op deze uitspraak. Het beroep niet-tijdig was namelijk al ingediend op 2 augustus 2019. Zou de rechtbank zijn eigen dralen misschien tot ook hebben betrokken bij de kwestie?

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen