Update Rechtbank Noord-Holland 7 november 2019; Verwijderde e-mails en categorale geheimhouding van

Cornelis van der Sluis 22-11-2019
0 reacties

Laatst mocht ik op Follow The Money al het nodige opmerken over verwijderde e-mailaccounts en het al dan niet opvraagbaar zijn van e-mails via de Wob (zie ook dit bericht op Binnenlands Bestuur).

Laatst mocht ik op Follow The Money al het nodige opmerken over verwijderde e-mailaccounts en het al dan niet opvraagbaar zijn van e-mails via de Wob (zie ook dit bericht op Binnenlands Bestuur). De Rechtbank Noord-Holland maakt in deze uitspraak het nodige duidelijk hoe het zit met opgeheven e-mailaccount. De rechtbank is terecht van mening dat het enkel uit dienst treden (van de burgemeester) en het opheffen van diens account niet maakt dat de e-mails in dat account niet meer onder de Wob zouden vallen.

Wel is uiteraard de vraag of de e-mails nog te vinden zijn (het achterhalen van datgene wat behoort te berusten) en of het bestuursorgaan geloofwaardig stelt dat er niet meer is. In dit geval volstond de gemeente met de mededeling dat het account is opgeheven en dat hij dus niet hoeft te zoeken naar eventuele back-ups. Dat is onvoldoende volgens de rechtbank.

Verder maakt de uitspraak terecht duidelijk dat er niet snel aanleiding is om niet per onderdeel van een document te beoordelen of informatie openbaar gemaakt kan worden. De gemeente ging tot categorale geheimhouding over gelet op de aard en inhoud van de informatie: integriteitsdossiers. Dat is te kort door de bocht volgens de Wob.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen