Van der Sluis – update Gerechtshof Den Haag 16 juli 2019; Wob-verzoek geeft onvoldoende inzicht? Maa

Cornelis van der Sluis 17-07-2019
0 reacties

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een aanbesteding georganiseerd voor de inkoop van meubilair voor de universiteitsbibliotheek. De partij die als tweede is geëindigd legt zich niet neer bij de uitkomst en start een procedure. Ten behoeve van die procedure volgt onder andere een WOB-verzoek.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een aanbesteding georganiseerd voor de inkoop van meubilair voor de universiteitsbibliotheek. De partij die als tweede is geëindigd legt zich niet neer bij de uitkomst en start een procedure. Ten behoeve van die procedure volgt onder andere een WOB-verzoek. Die levert onvoldoende informatie op. In de civiele procedure volgt ook een beroep op artikel 843a Rechtsvordering. Die bepaling geeft de mogelijkheid om via de (civiele) rechter inzage te krijgen in bepaalde bescheiden.

Het Gerechtshof Den Haag maakt duidelijk dat ten aanzien van de onderhavige informatie zowel de geheimhoudingsbepalingen uit de Aanbestedingswet 2012, als de weigeringsgronden van de WOB niet aan het verstrekken van de informatie via RV in de weg staan. Relevant voor een ieder die in aanbestedingsprocedures betrokken is, al lijkt de reikwijdte van het arrest is in potentie zelfs breder.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen