Steekproefsgewijs beoordelen van documenten door het bestuursorgaan

Cornelis van der Sluis 28-11-2022
0 reacties

Ook een bestuursorgaan kan documenten steekproefsgewijs beoordelen?

Meermalen is gewezen op de steekproefsgewijze beoordeling door rechtbanken van grote hoeveelheden pagina‚Äôs (meest recent hierover is deze update). Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag laat mooi zien dat ook het bestuursorgaan onder omstandigheden kan volstaan met een steekproefsgewijze beoordeling van documenten. Als alle informatie een zelfde aard en inhoud kennen kan een bestuursorgaan steekproefsgewijs vaststellen dat een uitzondering aan de orde is: in dit geval de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van examinatoren bij rijexamens.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen