Update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 maart 2020; Samenvoeging van openbare informatie, toch onde

Cornelis van der Sluis 31-03-2020
0 reacties

De Wob ziet alleen op niet openbare informatie. Is informatie al openbaar dan is een verzoek naar die informatie geen Wob-verzoek.

De Wob ziet alleen op niet openbare informatie. Is informatie al openbaar dan is een verzoek naar die informatie geen Wob-verzoek. De stelling van de gemeente Breda, dat een lijst met onroerende zaken op naam van de verzoeker inclusief kadastrale gegevens niet onderhevig is aan de Wob (want al openbaar via het Kadaster), is dan ook niet vreemd.

De rechtbank meent evenwel in deze uitspraak dat vanwege het feit dat deze lijst door het college is samengesteld en het niet beperkt is tot enkel kadastrale gegevens, de Wob wel degelijke van toepassing is op dit document.

Nu per onderdeel van een document moet worden beoordeeld, zou de nuance nog aangebracht kunnen of moeten worden dat de Wob enkel ziet op de niet kadastrale gegevens. Zover wilde de rechtbank kennelijk niet gaan. Wellicht dat dit te maken heeft met de inhoud van het document zelf.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen