Rechtbank Noord-Nederland 25 juni 2021; PAS meldingen, anoniem procederen bij de Wob

Cornelis van der Sluis 04-07-2021
0 reacties

De Rechtbank Noord-Nederland deed 25 juni een tweetal uitspraken over de PAS-meldingen.

De eerste, niet malse voor de Minister van LNV, leidde tot de opdracht om bedrijfsadresgegevens – als het adres samenvalt met de locatie waar de activiteiten die leiden tot een emissie plaatsvinden – openbaar te maken binnen drie weken met een fikse dwangsom als dit niet zou lukken (zie deze update).

Anoniem procederen

De tweede uitspraak bevestigt de mogelijkheid om anoniem te procederen. Het is een uitzondering op de hoofdregel dat het geen plek heeft in het bestuursproces vanwege de gelijkheid van procespartijen die mede voortvloeit uit de Awb en artikel 6 EVRM. Een beperking aan dit uitgangspunt qua gelijkheid zit natuurlijk al in het niet kunnen delen van de Wob-stukken waarover geprocedeerd wordt (via 8:29 Awb, zie de overzichtsuitspraak met annotatie). En in het verlengde daarvan is ook een beperking gelegen in het procederen in Wob-verband als de naam van betrokkenen onderwerp is van de Wob-stukken. Is dat het geval, dan kan ook anoniem worden geprocedeerd (zie mooi omschreven onder 6.2).

Hoge drempel onveiligheid en sabotage mogelijk gehaald?!

Belangrijk inzicht dat de Raad van State begin 2021 meegaf over de PAS-meldingen en de toetsing van de weigeringsgrond veiligheid en voorkomen van sabotage is vanzelfsprekend ook het toetsingskader voor de rechtbank. In de herhaling: een beroep op de veiligheid van het bedrijf en het voorkomen van sabotage moet concreet en overtuigend zijn. Eén van de appellanten had concreet gemaakt dat sprake is van een agrarisch bedrijf, maar ook een kinderdagverblijf en een winkel. Concrete bedreigingen zijn al ontvangen. Kortom, fysieke, maar ook sociale en emotionele onveiligheid liggen op de loer.

De rechtbank vindt dit alles onvoldoende betrokken in de besluitvorming van de Minister en geeft de opdracht opnieuw tot besluitvorming over te gaan voor deze appellant. De rechtbank sluit dus niet uit dat de hoge lat van de Raad van State in januari 2021 wellicht is gehaald.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen