Ook Wob-besluiten nemen vergt een toereikend mandaat

Cornelis van der Sluis 29-04-2021
0 reacties

Wie is bevoegd? En wie is verantwoordelijkheid voor het compleet maken van een procesdossier?

In de categorie procesrecht en de Wob en duidelijke uitspraak van de Raad van State over het belang van een toereikend mandaat – ook bij besluitvorming over Wob-verzoeken en bezwaren daartegen – én over de verantwoordelijkheid voor het compleet maken van een procesdossier.

Wat betreft de bevoegdheid om te besluiten op Wob-verzoeken en het nemen van beslissingen op bezwaar in dat kader, acht de Raad van State onvoldoende dat een mandaat voor handelingen in het kader van de Wet dieren niet maakt dat er dus ook een bevoegdheid is toegekend in het kader van de Wob. Dat moet dus specifiek worden benoemd. De mogelijkheid om een en ander in bezwaar te herstellen was niet ter hand genomen, ook niet nog hangende hoger beroep terwijl daar ter zitting kennelijk op was gehint.

Wat betreft het procesdossier had de minister kennelijk een set van documenten waarbij belanghebbende had aangegeven wat er nog meer gelakt zou moeten worden niet ingebracht. Die zienswijze ontbrak derhalve in het procesdossier waar de rechtbank zich mede op had gebaseerd. De minister probeert de verantwoordelijkheid voor het procesdossier nog bij de rechtbank te leggen (die vond het kennelijk wel ok op deze manier), maar dat gaat de Raad van State terecht te ver. De minister moet zorg dragen voor een volledig dossier zodat de rechtbank een uitspraak kan doen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen