Informatieverzoek naar eigen informatie. Los het informeel op

Cornelis van der Sluis 01-11-2022
0 reacties

Soms geeft de Wob een ogenschijnlijk enige middel om tot informatie te komen bij de overheid over iets dat iemand aangaat. Het probleem ontstaat dan dat informatie openbaar wordt voor eenieder. Dat maakt dat de overheid in dergelijke gevallen informatie soms niet kan of mag geven.

Daar gaat ook deze uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland over. Vervolgens wordt het een sterk juridisch geschil wat misschien niet nodig is. De rechtbank geeft dus ook in overweging – het besluit gaat onderuit want het verzoek is te beperkt opgevat – om een en ander te laten inzien. Dat is een meer informele weg die de Raad van State ook wel heeft toegestaan (over en weer niet de Wob als grondslag kiezen voor een informatieuitwisseling, zie annotatie).

Onder de Woo kan (of moet?!) het juridisch worden ingekaderd. Artikel 5.5 Woo geeft immers de mogelijkheid om toegang te verschaffen voor informatie van en over betrokkene zelf. Zonder dat het dus openbaar wordt voor een ieder.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen