Raad van State 6 oktober 2021; Over milieu-informatie en bedrijfsgegevens

Cornelis van der Sluis 06-10-2021
0 reacties

Een voormalige gasput is omgebouwd tot waterinjectieput. De binnenbuis bleek niet helemaal in orde en dus was reparatie nodig. Voor die werkzaamheden moet een werkprogramma worden opgesteld en aan de inspecteur-generaal (IG) worden verstrekt.

Dit werkprogramma werd opgevraagd via de Wob door Milieudefensie. De Raad van State doet uitspraak.

Alles milieu-informatie?

De IG merkt het hele werkprogramma aan als milieu-informatie (zodat weigeringsgronden minder snel kunnen worden ingeroepen (zie redelijk uitgebreid hierover dit artikel in Tijdschrift voor Agrarisch Recht)). Ter onderbouwing van dit standpunt wordt opgemerkt dat het werkprogramma:

  • verplicht moet worden toegezonden ten behoeve van het door de IG kunnen houden van toezicht op de veiligheid van mens en milieu;
  • een technische beschrijving bevat van de wijze waarop de reparatie van de put wordt uitgevoerd. Zo gaat het werkprogramma in op de druktesten van de nieuwe roestvrijstalen buis en van de productieverbuizing. Dit mede ter voorkoming van eventuele lekkages

Dat maakt dat in het werkprogramma maatregelen worden beschreven ter bescherming van de elementen uit artikel 19.1a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer. De Raad van State volgt hierin de IG (en de rechtbank).

Interessant is dat de Raad van State wederom bevestigt dat de vraag of sprake is van milieu-informatie in beginsel wel per zelfstandig onderdeel van een document (zoals hier het werkprogramma) moet worden beoordeeld. Doordat het werkprogramma echter een samenhangend geheel van informatie over de reparatie van de boorput is, dat mede ter bescherming van de bodem is opgesteld, ziet de Raad van State weinig reden om tot een opknippen te komen. Alles zou niet los kunnen worden gezien van andere onderdelen die wel milieu-informatie bevatten.

Concurrentiegevoelige informatie?

Vervolgens ligt voor of de bescherming van bedrijfsgegevens wel of niet kan of moet leiden tot het niet verstrekken van het werkprogramma (of onderdelen daarvan). De rechtbank ging wat kort door de bocht door op te merken dat evident sprake is van concurrentiegevoelige informatie en dat dit voldoende zou zijn. Dat zou betekenen dat sprake is van een absolute weigeringsgrond. Dat is niet het geval nu sprake is van milieu-informatie. De mededeling van de IG dat geen sprake is van concurrentiegevoelige informatie was evenwel ook te kort door de bocht.

Uiteindelijk heeft de IG met een nieuw besluit beter gemotiveerd waarom het belang van de bescherming van deze concurrentiegevoelige informatie minder zwaar zou wegen in dit geval. Door er onder meer op te wijzen dat dit soort werkprogramma’s breed bekend zijn en ook de werkwijze die is beschreven een redelijk gebruikelijke werkwijze is in de industrie, is de IG van mening dat het wel meevalt qua verstoring van het concurrentieproces. Het belang van openbaarheid weegt dus zwaarder. De Raad van State volgt die belangenafweging.

Wet open overheid

Ook onder de 5 oktober aangenomen Wet open overheid worden concurrentiegevoelige gegeven beschermd. Als sprake is van milieu-informatie is een belangenafweging aan de orde. De informatie wordt alleen niet verstrekt als sprake is van ernstige schade (zie artikel 5.1 lid 6 Woo). Dat is dus een net iets anders belangenafweging dan degene die we nu kenne onder de Wob (zie artikel 10 lid 4). De uitkomst zou in deze casus niet heel anders zijn schat ik zo in.

Niet ter discussie stond in deze casus of sprake is van emissie-gegevens. Dergelijke informatie moet onder de Woo worden verstrekt (artikel 5.1 lid 7 Woo).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen