Update Raad van State 29 april 2020; Inderdaad twee besluiten bij Wob na geheimhouding.

Cornelis van der Sluis 29-04-2020
0 reacties

Al een aantal keer eerder als vraag opgeworpen na een enkele rechtbankuitspraak (zie deze update) maar hier dan toch de bevestiging in een uitspraak van de Raad van State. Volgt een Wob-verzoek nadat geheimhouding door de gemeenteraad is opgelegd dan volgen er twee besluiten.

Al een aantal keer eerder als vraag opgeworpen na een enkele rechtbankuitspraak (zie deze update) maar hier dan toch de bevestiging in een uitspraak van de Raad van State. Volgt een Wob-verzoek nadat geheimhouding door de gemeenteraad is opgelegd dan volgen er twee besluiten. Eerst een besluit over het al dan niet opheffen. Daarnaast ook een besluit op het Wob-verzoek. Dat besluit moet afwijzend zijn, onder verwijzing naar de besluitvorming van de gemeenteraad en in afwachting van de rechtsgang in dat verband.

Verder interessant dat de rechtbank niet met een steekproefsgewijze beoordeling een beroep op artikel 11 Wob (intern beraad) kon  laten steunen. Bij veel documenten zijn derden betrokken met mogelijk een eigen belang, zodat van intern beraad geen sprake meer is.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen