Update Raad van State 25 september 2019; De persoonlijke levenssfeer van ambtenaren en tekenbevoegdh

Cornelis van der Sluis 25-09-2019
0 reacties

Het wel of niet weglakken van namen van ambtenaren, een dankbaar onderwerp voor trainingen en publicaties. Vandaag bevestigt de Raad van State in deze uitspraak de lijn dat bij namen van ambtenaren die naar de aard van hun functie niet in de openbaarheid treden de persoonlijke...

Het wel of niet weglakken van namen van ambtenaren, een dankbaar onderwerp voor trainingen en publicaties. Vandaag bevestigt de Raad van State in deze uitspraak de lijn dat bij namen van ambtenaren die naar de aard van hun functie niet in de openbaarheid treden de persoonlijke levenssfeer in beginsel zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking. Weglakken mag dus. Ook wordt bevestigd de lijn dat het aan de verzoeker om informatie is om in zo’n geval een mogelijk zwaarder wegend belang naar voren te brengen waardoor die persoonlijke levenssfeer toch minder gewicht zou moeten krijgen in dat geval (een soort motiveringsplicht voor de verzoeker dus). Een geslaagde poging in dat kader is mij nog niet bekend.

Bijzonder is wel de toevoeging van de Raad van State aan het slot dat de persoonlijke levenssfeer wellicht ook toekomt in het geval het iemand betreft “aan wie geen mandaat is verleend voor het nemen van besluiten”. Het tekenbevoegd zijn was eerder (zie deze uitspraak van december 2018, onder 9.1) nog geen reden om minder gewicht toe te kennen aan de ‘persoonlijke levenssfeer’. Mogelijk speelde daar aanvullend de dreiging van het mogelijk worden van een doelwit van acties van derden die de bestrijding van terrorisme en radicalisering willen ondermijnen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen