Update Rechtbank Midden-Nederland 10 oktober 2019; Informatie via het civiele recht (843a Rv) wel te

Cornelis van der Sluis 10-10-2019
0 reacties

Werd gisteren deze annotatie over de verhouding tussen geheimhouding in een bestuursrechtelijke procedure (via 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht) en de WOB opgenomen op deze site.

Werd gisteren deze annotatie over de verhouding tussen geheimhouding in een bestuursrechtelijke procedure (via 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht) en de WOB opgenomen op deze site. Vandaag een andere ‘spannende verhouding’ tussen twee wetten, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de WOB.

Artikel 843a Rv geeft de mogelijkheid om via een civiele procedure informatie te verkrijgen. Ook in een procedure met de overheid staat deze mogelijkheid ter beschikking. Uiteraard geeft ook de WOB de ingang voor informatie bij diezelfde overheid. Dat in een procedure (bij een andere bestuursorgaan, het Rijksvastgoedbedrijf) de WOB geen toegang gaf tot taxatierapporten (op grond van het financiële belang van de Staat), volgt niet vanzelf dat de gemeente Almere dus ook kan spreken van gewichtige redenen waardoor men geen informatie zou moeten geven via de civiele 843a Rv-weg. Alleen gewichtige redenen maken dat bescheiden niet moeten worden verstrekt op grond van die regeling opgenomen in Rv, aldus de Rechtbank Midden-Nederland. Het lukt de Gemeente Almere niet om de aanwezigheid van gewichtige redenen te motiveren.

Net als bij 8:29 Awb geeft dus ook 843a Rv een eigen afwegingskader voor dezelfde vraag die ook voorligt bij de WOB, moet informatie worden verstrekt. De vraag in WOB verband is overigens in hoeverre de civiele weg die open staat niet in bepaalde gevallen kan leiden tot misbruik van de WOB zodat de weg via de WOB wellicht niet bewandeld kan worden. Zie hierover uitgebreid deze bijdrage aan JB Select.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen