Update Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2020; Geen Wob-verzoek want geen openbaarmaking voor een i

Cornelis van der Sluis 20-03-2020
0 reacties

Is het nu wel een verzoek om informatie op grond van de Wob of toch iets anders? Zie uitgebreid dit blog over de zoektocht in de rechtspraak naar elementen die relevant zijn.

Is het nu wel een verzoek om informatie op grond van de Wob of toch iets anders? Zie uitgebreid dit blog over de zoektocht in de rechtspraak naar elementen die relevant zijn. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland gaat erg actief te werk bij die zoektocht en oordeelt, ondanks het noemen van de Wob, dat geen sprake is van een Wob-verzoek omdat openbaarmaking voor een ieder niet zou zijn beoogd. Hij komt hiertoe nu het verzoek is gedaan met het doel om een volledig beeld te krijgen van de huursituatie op het perceel dat wordt gehuurd door verzoeker. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in het “totaalplaatje” op het perceel, teneinde wellicht op termijn ontwikkelingen ter plaatse mogelijk te maken. Er is dus sprake van een commerciële belang.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen