Update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 juli 2020; Beleidsstukken over afval wel degelijk milieu-inf

Cornelis van der Sluis 29-07-2020
0 reacties

De afgelopen periode zijn er weer meer uitspraken over het begrip milieu-informatie. De lijn die eruit kan worden opgemaakt is dat het begrip omvangrijk is, maar dat ook weer niet alles wat ook maar raakt aan het milieu direct als milieu-informatie is aan te merken.

De afgelopen periode zijn er weer meer uitspraken over het begrip milieu-informatie. De lijn die eruit kan worden opgemaakt is dat het begrip omvangrijk is, maar dat ook weer niet alles wat ook maar raakt aan het milieu direct als milieu-informatie is aan te merken. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt in deze uitspraak wel duidelijk dat ook beleidsstukken (maatregelen, plannen, milieuakkoorden etc.) met maatregelen die een uitwerking hebben of kunnen hebben op de toestand van elementen van het milieu of op factoren die deze elementen van het milieu (waarschijnlijk) aantasten – zoals in dit geval afval – wel maken dat gesproken kan worden van milieu-informatie. Het inroepen van onevenredige benadeling is dan dus niet aan de orde en artikel 11 (intern beraad) inroepen vereist een meer uitvoerige motviering.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen