Update Tweede Kamer 18 november 2020; Persoonlijke beleidsopvattingen eerder openbaar met de Wet ope

Cornelis van der Sluis 19-11-2020
0 reacties

De voortzetting van de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel voor de Wet open overheid is nu al twee keer uitgesteld. Beoogde week van verdere behandeling is nu volgende week (24, 25 of 26 november). De voortzetting wordt wel verder voorbereid.

De voortzetting van de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel voor de Wet open overheid is nu al twee keer uitgesteld. Beoogde week van verdere behandeling is nu volgende week (24, 25 of 26 november). De voortzetting wordt wel verder voorbereid. Zo verscheen op 18 november een amendement van Kamerlid Van der Molen tot wijziging van de bepaling over het interne beraad en de bescherming van de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 5.2).

Het onverkort en soms wat makkelijk geheimhouden van de persoonlijke beleidsopvattingen had tijdens de behandeling eind oktober al de nodige aandacht (zie dit verslag). Die opvattingen blijven onder de Wob ook wat gemakkelijk openbaar. De bescherming werkt eigenlijk absoluut (de wetgever wilde ook de ambtenaren beschermen en hen vrijheid geven om vrijelijk te kunnen adviseren). De in artikel 11 lid 2 opgenomen optie tot geanonimiseerd verstrekken is een bevoegdheid die vaker niet dan wel wordt gebruikt. En aan de motivering om hier niet toe over te gaan worden geen hele ogen eisen gesteld (zie deze recente update nog maar eens).

Van der Molen wil hier via de Woo verandering in brengen. Met dit amendement moet artikel 5.2 worden gewijzigd. Doel: alleen persoonlijke beleidsopvattingen beschermen die tot personen herleidbaar zijn. Alle persoonlijke beleidsopvattingen die niet aan personen zijn te koppelen moeten openbaar gemaakt worden. Dat kan nog slechts anders zijn ,als die openbaarmaking leidt tot onevenredige schade aan dat interne beraad. Om dat te kunnen onderbouwen zal de simpele motivering voor het niet toepassing geven aan artikel 11 lid 2 niet voldoende zijn.

Dat de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen al wat langer minder gewicht wordt toegekend, blijkt wel uit eerdere ontwikkelingen in het kader van de Woo (zie deze column nog op Binnenlands Bestuur).

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen