Raad van State 28 april 2021; 68 Grondwet belang van de Staat ingeroepen, laat de Wob-weg onverlet

Cornelis van der Sluis 29-04-2021
0 reacties

Nog meer procesrechtelijke bijzonderheden (én een link met het actuele 68 Grondwet) zijn te zien in een uitspraak van de Raad van State over een Wob-verzoek naar informatie over bedrijven die leverancier zijn van technische hulpmiddelen aan de Korpschef.

Nog meer procesrechtelijke bijzonderheden (én een link met het actuele 68 Grondwet) zijn te zien in een uitspraak van de Raad van State over een Wob-verzoek naar informatie over bedrijven die leverancier zijn van technische hulpmiddelen aan de Korpschef.

Niets aanleveren als procesdossier

De gevoeligheid van de materie bracht de Korpschef ertoe de stukken in het geheel niet te benoemen, in algemene zin te weigeren én de stukken ook niet in te dienen (onder geheimhouding op grond van 8:29 Awb) bij de rechtbank. De Raad van State maakt ook in deze uitspraak duidelijk dat 8:42 Awb vraagt om stukken in te brengen, desnoods onder geheimhouding. Pas bij evident gewichtige redenen kunnen stukken zelfs niet worden ingebracht. Maar daarvan is niet snel sprake, aan de motivering daarbij worden hoge eisen gesteld.

68 Grondwet als bijzondere regeling

Het spektakel wordt, nadat de Korpschef het nog een keer moet c.q. mag proberen met een nieuw besluit, nog groter. Actueel in deze dagen, artikel 68 Grondwet wordt van stal gehaald als bijzondere regeling zodat de Wob niet eens aan de orde zou zijn. Dat de minister het belang van de Staat heeft ingeroepen richting de Kamer over bepaalde documenten of informatie, laat volgens de Raad van State onverlet dat de Wob-toets nog wel moet plaatsvinden. De documenten moeten dus beoordeeld worden.

Misbruik van recht

De Korpschef gaat door in zijn verwoede pogingen en stelt nog dat sprake is van misbruik van recht. De enkele mededeling dat verzoeker voornemens is artikelen te publiceren is kennelijk (in dit geval) voldoende.

Beoordeling documenten

Uiteindelijk wordt informatie dan toch beoordeeld en deels openbaar gemaakt. De weigering van bepaalde delen blijft uiteindelijk wel overeind.

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen