Update Rechtbank Limburg 12 juni 2020; Mailbox van de burgemeester moet worden veilig gesteld. AVG l

Cornelis van der Sluis 15-06-2020
0 reacties

De hoog oplopende discussie tussen de gemeente Weert en de burgemeester van Weert (als natuurlijk persoon) vindt vooralsnog zijn einde in dit vonnis van de kortgedingrechter van de Rechtbank Limburg.

De hoog oplopende discussie tussen de gemeente Weert en de burgemeester van Weert (als natuurlijk persoon) vindt vooralsnog zijn einde in dit vonnis van de kortgedingrechter van de Rechtbank Limburg.

Uitkomst:

  • de procedure wordt gevoerd door de natuurlijke persoon en niet de burgemeester. Argumenten die samenhangen met het ambt (ondermijning ervan, de vertrouwelijkheid van informatie bij de burgemeester (o.a. samenhangend met de bestuurlijk-justitiële taken)) kunnen dan geen rol spelen, want raken niet de persoon.
  • de informatie moet worden veilig gesteld voor de werkzaamheden van de gemeente (w.o. het afdoen van het Wob-verzoek). In dat kader komt de burgemeester (als natuurlijk persoon) nog alle bescherming toe (zie eerder ook al dit interview op Binnenlands Bestuur),
  • sowieso zou toewijzen van het gevorderde niet kunnen, feitelijk en mogelijk onomkeerbaar zou worden ingegrepen in de voorbereiding en besluitvorming in Wob-verband.

Lessen voor de (Wob-)praktijk:

  • elektronische berichten (WhatsApp-, e-mail etc.) – hoezeer ook privé mogelijk – kunnen worden veilig gesteld ten behoeve van de afhandeling van een Wob-verzoek;
  • de AVG doet daar niet aan af;
  • de privacy is geborgd via het Wob-traject met de eigen rechtsbeschermingsmogelijkheden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen