Rechtbank Overijssel 15 juni 2021; geslaagde beargumentering dat documenten er wel degelijk (hadden

Cornelis van der Sluis 17-06-2021
0 reacties

Een discussie met het bestuursorgaan over het wel of niet bestaan van documenten verliest de verzoeker al snel. De voorbeelden van een geslaagd betoog waarmee de stelling van het bestuursorgaan “er is niet meer” niet langer geloofwaardig is, zijn schaars.

In deze uitspraak van de Rechtbank Overijssel is sprake van zo’n voorbeeld.

Verweerder, de minister van LNV, heeft een PAS-melding gedaan. Dat kan niet zonder bepaalde invoergegevens om uiteindelijk te komen tot uitspraken over stikstofemissies, stikstofdeposities en de vertaling van de emissies naar de deposities. LNV moet zich snel tot het RIVM wenden om deze informatie daar op te halen.

De Wet open overheid geeft de minister in dergelijke gevallen zelfs een bevoegdheid tot het vorderen van de informatie bij het RIVM (zie artikel 4.2, lid 2). Een dwangsom kan dan zelfs worden opgenomen om het RIVM – dat mogelijk zijn archief dus beter op orde heeft dan de minister! – te dwingen om de informatie aan de minister te geven.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen