Update Raad van State 14 oktober 2020; Over internationale betrekkingen en het goed zoeken naar docu

Cornelis van der Sluis 14-10-2020
0 reacties

Over o.a. de ontpoldering van de Hedwigepolder zijn Wob-verzoeken ingediend bij onder meer de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Uit een uitspraak van de Raad van State volgt dat een beroep op het belang van de internationale betrekkingen (artikel 10, lid 2 onder a) mede kan...

Over o.a. de ontpoldering van de Hedwigepolder zijn Wob-verzoeken ingediend bij onder meer de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Uit een uitspraak van de Raad van State volgt dat een beroep op het belang van de internationale betrekkingen (artikel 10, lid 2 onder a) mede kan slagen als sprake is van de afhandeling van een Wob-verzoek door overheidsorganen van de andere staat.

Verder maakt de Afdeling maar weer eens duidelijk aan welke eisen worden gesteld aan het Wob-besluit over de wijze van zoeken als er twijfel is over de volledigheid van de zoekslag. Duidelijk moet worden welke zoekopdracht aan de ingeschakelde functionarissen is gegeven. Duidelijk moet worden op welke wijze (in welke bestanden en dossiers en met welke zoektermen) is gezocht. Verder herhaalt de Afdeling de rechtspraak de nodige inspanning moet worden geleverd bij documenten die niet bij het bestuursorgaan berusten, maar wel bij het bestuursorgaan hadden behoren te berusten, om die stukken alsnog te achterhalen. In dat kader moet dan ook onderzocht worden of de gevraagde documenten (hebben) bestaan en bij de minister hadden behoren te berusten én of documenten die veilig gesteld hadden moeten worden, zijn vernietigd.

Hoe de minister dit precies moet vormgeven wordt niet duidelijk. Eerder werd al duidelijk dat een extern bureau (zie deze update) hierbij nuttig kan zijn. Vereist is dat nog altijd niet (zie deze update).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen