Update Raad van State 26 juni 2020: Geheimhoudingsbeslissing, namen en functies politiemedewerkers n

Cornelis van der Sluis 29-06-2020
0 reacties

Het vraagstuk van de toepassing van 8:29 Awb – verzoek tot beperkte kennisneming van de processtukken, alleen door de rechter en niet door de wederpartij – blijft in beweging.

Het vraagstuk van de toepassing van 8:29 Awb – verzoek tot beperkte kennisneming van de processtukken, alleen door de rechter en niet door de wederpartij – blijft in beweging. Na de overzichtsuitspraak van 10 juni jl. volgt uit een beslissing van de geheimhoudingskamer van afgelopen vrijdag dat namen en functies van politiemedewerkers in zogeheten bestuurlijke rapportages – nodig voor besluitvorming over het sluiten van een bedrijf op grond van artikel 13b Opiumwet en intrekking van de Drank- en horecavergunning – niet geheim hoeven te blijven voor de andere procespartij. De burgemeester had niet meer gesteld dan dat sprake zou zijn van aantasting van het belang van de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. De politiemedewerkers zouden het risico lopen te worden blootgesteld aan intimidatie en bedreigingen. Die stelling is evenwel niet nader toegelicht of gestaafd. Kortom, het verzoek tot geheimhouding vereist een gedegen motivering. Best bijzonder als we een uitspraak uit november 2019 nader bezien!

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen