Steekproefsgewijze beoordeling haalt integrale weigering onderuit

Cornelis van der Sluis 28-10-2021
0 reacties

Bij een ‘steekproefsgewijze’ beoordeling door de rechtbank gaat een besluit al snel onderuit

In de categorie ‘steekproefsgewijze’ beoordeling door de rechtbank van ‘omvangrijke verzoeken’ (verzoeken waarbij veel documenten uiteindelijk beoordeeld moeten worden) een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Net als de Rechtbank Amsterdam (en anders dan de Rechtbank Midden-Nederland) lijkt de Rechtbank Den Haag ook de ruimte te voelen om zelf te kiezen voor deze wijze van beoordelen. Het zal te maken hebben met de inhoud van het besluit (integrale weigering met een algemene motivering) en dus de vooraf al te verwachten uitkomst (vernietiging van het besluit op bezwaar).

Eisen aan de besluitvorming en beoordeling

Waarom de uitkomst vooral al duidelijk moest zijn? De Wob vraagt natuurlijk om een beoordeling per onderdeel van een document (zie annotatie). Soms kan, als niets zinvols nog overblijft, worden overgegaan tot integrale weigering (zie update), maar dat is de uitzondering. Een algemene motivering volstaat al snel niet. Helemaal niet bij het inroepen van de onevenredige benadeling (de meest algemene weigeringsgrond) (zie update).

Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 is een dergelijk besluit al helemaal uit den boze. Met de Wet open overheid is de uitzondering ‘onevenredige benadeling’ enkel in te roepen bij hoge uitzondering (zie artikel 5.1, vijfde lid).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen