Rechtbank Limburg 17 augustus 2022; De gerechtsdeurwaarder als bestuursorgaan en weinig onderwerpen

Cornelis van der Sluis 23-09-2022
0 reacties

In de categorie ‘bijzondere bestuursorganen’ valt de gerechtsdeurwaarder. Die kwalificeert als zodanig voor zover ambtshandelingen worden verricht. Tegen dergelijke handelingen staat geen rechtsmiddel open in het bestuursrecht.

Dat laat onverlet dat sprake is van een bestuursorgaan en dus de Wob (en de Woo) in beeld kan komen. Waarop een verzoek om informatie als bedoeld in de Wob of de Woo dan kan zien, is vervolgens wel beperkt. Zo laat ook deze uitspraak van de Rechtbank Limburg zien.

Want onder de Wob was het zo geregeld dat je alleen ‘in de Wob’ terecht komt als het verzoek ook ziet op informatie die samenhangt met een bestuurlijke aangelegenheid. Het ging dan om beleid van het bestuursorgaan, daaronder ook begrepen de voorbereiding en uitvoering daarvan (zie artikel 1 Wob). Hoewel dat begrip in de rechtspraak redelijk is opgerekt, geeft het in deze kwestie een haakje voor de gerechtsdeurwaarder – en de rechtbank – om te stellen dat het verzoek nou net niet is aan te merken als een Wob-verzoek. Het gaat immers over het aantal beslagleggingen die hebben plaatsgevonden sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet, om welke bedragen het gaat en hoe de akte van cessie tussen de gerechtsdeurwaarder en AnderZorg is getekend. Meer specifiek zou het gaan om de executoriale beslagen. Daarvan stelt de gerechtsdeurwaarder dat hij slechts uitvoerder is maar geen zeggenschap heeft over het aantal beslagen en de bedragen. Dus betreft het geen bestuurlijke aangelegenheid.

Deze uitspraak toont het ongelijk van de Woo-wetgever maar weer dat het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ niet kader stellend meer was door de rechtspraak (zie eerder blog). Waarop men toch ook weer is terug gekomen door bij het begrip ‘publieke informatie’ wel duidelijk te maken dat het enkel kan gaan over informatie die samenhangt met een ‘publieke taak’. Een begrip dat weer wordt uitgelegd met voorbeelden die we kennen van rechtspraak over de ‘bestuurlijke aangelegenheid’. Onder de Woo zal de kwestie van de gerechtsdeurwaarder dus niet heel veel anders uitpakken.

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen