Rechtbank Noord-Holland 28 april 2021; over het zoeken naar e-mails

Cornelis van der Sluis 08-06-2021
0 reacties

Elektronische berichten vallen onder de Wob, dat werpt nog regelmatig de vraag op hoever het zoeken naar die documenten moet gaan. De Raad van State leek eerder al te accepteren dat navraag doen bij betrokken ambtenaren voldoende is.

De Rechtbank Noord-Holland vindt het met deze uitspraak ook voldoende en verlangd niet dat ook in back-upbestanden wordt gezocht. Dit kan anders zijn als de e-mails hiaten vertonen. Te denken valt aan verwijzingen naar andere documenten en e-mails die dan niet bij het Wob-besluit zijn betrokken.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen