Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 februari 2022; Een omvangrijk verzoek en dus langer de tijd

Cornelis van der Sluis 18-02-2022
0 reacties

Wat de mogelijkheden zijn bij omvangrijke verzoeken wordt uitgebreid stilgestaan in de instructievideo bij module 5 en in het Handboek van de e-learning EHBWOO. Het begrip kennen we uit de Wob-praktijk en wordt straks ‘geregeld’ in artikel 4.2a van de Wet open overheid.

Wat de mogelijkheden zijn bij omvangrijke verzoeken wordt uitgebreid stilgestaan in de instructievideo bij module 5 en in het Handboek  van de e-learning EHBWOO. Het begrip kennen we uit de Wob-praktijk en wordt straks ‘geregeld’ in artikel 4.2a van de Wet open overheid. Dan wordt aangestuurd op overleg met als mogelijke uitkomst een prioritering en opdeling van het verzoek (het werken met deelbesluiten). In de e-learning is straks ook voorzien in modellen om dit proces goed vast te leggen.

In het Woo-boek is al opgemerkt dat het begrip ‘omvangrijk verzoek’ wat ongelukkig is. Bedoeld is natuurlijk verzoeken waarbij sprake is van heel veel documenten die beoordeeld moeten worden. Het had dan alleen logischer geweest te spreken van de omvang (en complexiteit) van de informatie. De omschrijving in de wet als het gaat om het verdagen van de beslistermijn (artikel 4.4, tweede lid).

Maar goed, het gaat dus om omvangrijke verzoeken waarbij het gevolg daarvan is dat niet tijdig kan worden beslist. De rechter wil dan, eenmaal geconfronteerd met een beroep niet-tijdig beslissen, zoeken naar een redelijke nieuwe termijn (realistisch en haalbaar, zie bijvoorbeeld ook deze update) om alsnog te beslissen. Daarbij kijkt hij naar alles wat relevant is. Het stilzitten van het bestuursorgaan (zelfs na een tussenuitspraak, zie deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland) maar dus ook de omvang van het verzoek (althans de documenten waar het op ziet).

Dit laatste blijkt ook uit deze uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Moet al duidelijk zijn hoeveel documenten het betreft? Nou nee, zo lang maar voldoende aannemelijk is dat het veel is. De rechtbank vindt dit aannemelijk nu gevraagd wordt om alle stukken betreffende de toepassing, aanwezigheid en bemonstering van gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen op planten en bloemen van tuincentra, kwekers en importeurs in Nederland vanaf 2015 tot en met 1 juni 2021. LNV krijgt 8 weken (in plaats van 2).

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen