Update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 juli 2020; Corona-virus (COVID-19) als reden voor twee weke

Cornelis van der Sluis 29-07-2020
0 reacties

In meerdere berichten is ingegaan op de (eventuele) impact van COVID-19 op de afhandeling van Wob-verzoeken.

In meerdere berichten is ingegaan op de (eventuele) impact van COVID-19 op de afhandeling van Wob-verzoeken. In deze uitspraak heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant oog voor de bijzondere omstandigheden en geeft bij een gegrond beroep niet-tijdig beslissen niet de gebruikelijke twee weken om alsnog te beslissen op het Wob-verzoek, maar vier weken (gebruik makend van de ‘bijzondere gevallen’ regeling van artikel 8:55d, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht). Het zal overigens een verschrijving zijn dat Rijkswaterstaat een dwangsom zal moeten betalen als het college van B&W van Roosendaal te laat tot besluitvorming overgaat….

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen