Update Tweede Kamer 21 augustus 2020; Novelle voldoende voorbereid, die Woo komt er wel…

Cornelis van der Sluis 24-08-2020
0 reacties

De Wet open overheid wacht op behandeling van de Wijzigingswet Woo in de Tweede Kamer om vervolgens weer opgepakt te kunnen worden door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer lijkt wel klaar voor het vaststellen van de wijzigingswet, zo leert het Verslag van 21 augustus verscheen

De Wet open overheid wacht op behandeling van de Wijzigingswet Woo in de Tweede Kamer om vervolgens weer opgepakt te kunnen worden door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer lijkt wel klaar voor het vaststellen van de wijzigingswet, zo leert het Verslag van 21 augustus verscheen: “Onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zullen hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.”

Nu maar hopen dat de antwoorden nog de nodige duidelijkheid gaan bieden over bepaalde begrippen en bedoelingen van de initiatiefnemers met de Woo. Te denken valt aan de rol en status van de Woo-contactfunctionaris, de (al dan niet) uitputtende lijst van actief openbaar te maken documenten, het begrip “verband houden met de publieke taak” (om maar af te komen van de “bestuurlijke aangelegenheid”) en de beperkte bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen.

Genoeg vragen, zeker voor de praktijk voor straks. Reden te meer om u nog in te schrijven voor de training die in november gepland staat over de Woo voor de dagelijkse praktijk. Zie hier voor meer informatie.

Alvast wat meer inlezen op de details, kijk hier eens voor de artikelsgewijze toelichting op de Woo zoals deze nu zou luiden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen